Pale wwibrowywane

Pale wwibrowywane (stalowe, żelbetowe, drewniane)

Dobór technologii wykonania pali fundamentowych uzależniony jest przede wszystkim od warunków gruntowych i terenowych. Często terenowe warunki bywają na tyle niekorzystne, że ich modyfikacja w celu umożliwienia dojazdu palownicy i wykonania platformy roboczej stanowi bardzo istotny element wpływający na kosztowność wykonania robót palowych.

W przypadku wbijania pali za pomocą palownicy, wymagane jest umieszczenie maszyny w bliskim sąsiedztwie (ok. 3m) projektowanego pala. W przypadku pali wwibrowywanych istnieje możliwość pogrążania z dźwigu, dzięki czemu sprzęt może być usytuowany w większej odległości, w zależności od tonażu dźwigu. Z uwagi na powyższe taka metoda palowania ma szerokie zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym przy wykonaniu pali pod platformy, pomosty, mola, tymczasowe podpory mostów itp. Dodatkowym atutem jest fakt, ze pale są prefabrykowane, co powoduje, że zaraz po pogrążeniu otrzymujemy gotowy element nośny.

Pale stalowe

Nasza firma pogrąża pale stalowe otwarte i zamknięte, najczęściej o przekroju rurowym, stanowiące konstrukcję samą w sobie lub będącą osłoną dla wykonywanego in situ pala żelbetowego w innej technologii. W zależności od średnicy pali o przekroju rurowym, palowanie w technologii wibracyjnej odbywa się poprzez uchwyt specjalnym zaciskiem do rur lub poprzez dospawaną do rur tzw. płetwę dostosowującą rurę do standardowego zacisku głowicy wibracyjnej. Pale o przekrojach skrzynkowych lub teowych pogrążamy przy pomocy standardowego zacisku.

Pale drewniane

Pogrążamy również pale drewniane do średnicy 40 cm. Przy wbijaniu tego typu pali używamy również zacisku na głowicy wibracyjnej dedykowanego do pali drewnianych. Pionowość pogrążania pala kontrolowana jest na bieżąco za pomocą urządzeń elektronicznych lub manualnie przez operatora głowicy wibracyjnej. W przypadku pali tymczasowych ich wyciągnięcie realizowane jest po usunięciu całej nadbudowy, przy pomocy głowicy wibracyjnej analogicznie jak dla pogrążania.