Pale wwibrowywane (stalowe, żelbetowe, drewniane)

Dobór technologii wykonania pali fundamentowych uzależniony jest przede wszystkim od warunków gruntowych i terenowych. Często terenowe warunki bywają na tyle niekorzystne, że ich modyfikacja w celu umożliwienia dojazdu palownicy i wykonania platformy roboczej stanowi bardzo istotny element wpływający na kosztowność wykonania robót palowych.

W przypadku wbijania pali za pomocą palownicy, wymagane jest umieszczenie maszyny w bliskim sąsiedztwie (ok. 3 m) projektowanego pala. W przypadku pali wwibrowywanych istnieje możliwość pogrążania z dźwigu, dzięki czemu sprzęt może być usytuowany w większej odległości, w zależności od tonażu dźwigu. Z uwagi na powyższe taka metoda palowania ma szerokie zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym przy wykonaniu pali pod platformy, pomostów, mol, tymczasowych podpór mostów itp. Dodatkowym atutem jest fakt, że pale są prefabrykowane, co powoduje, że zaraz po pogrążeniu otrzymujemy gotowy element nośny.

Zalety pogrążania pali fundamentowych za pomocą technologii wibracyjnej

Zastosowanie technologii wibracyjnych do pogrążania pali zyskuje coraz większą przewagę na rynku wobec dotychczas stosowanych tradycyjnych metod udarowych. Nic dziwnego – zalety zastosowania głowic wibracyjnych nie kończą się wyłącznie na ich zwiększonym zasięgu pracy. Wwibrowywanie pali to metoda cechująca się mniejszą szkodliwością dla środowiska naturalnego niż technologia udarowa. Głowica wibracyjna emituje drgania o wysokiej częstotliwości i małej amplitudzie, które są mniej inwazyjne niż te wytwarzane w czasie pracy palownicy. Pogrążenie pali prefabrykowanych metodą wibracyjną jest także bardziej opłacalne pod względem ekonomicznym – koszt mobilizacji dźwigu i głowicy wibracyjnej jest znacznie niższy niż ten poniesiony w przypadku palownicy. Jest to różnica zauważalna zarówno w przypadku dużych, jak i niewielkich projektów.

Stalowe pale fundamentowe

Nasza firma pogrąża pale stalowe otwarte i zamknięte, najczęściej o przekroju rurowym, stanowiące konstrukcję samą w sobie lub będącą osłoną dla wykonywanego na miejscu pala żelbetowego w innej technologii. W zależności od średnicy pali o przekroju rurowym, palowanie w technologii wibracyjnej odbywa się poprzez uchwyt specjalnym zaciskiem do rur lub poprzez dospawaną do nich tzw. płetwę dostosowującą rurę do standardowego zacisku głowicy wibracyjnej. Pale o przekrojach skrzynkowych lub teowych pogrążamy przy pomocy standardowego zacisku.

Drewniane pale fundamentowe

Pogrążamy również pale drewniane o średnicy do 40 cm. Przy wbijaniu tego typu pali używamy specjalnego, dedykowanego do pali drewnianych zacisku na głowicy wibracyjnej. Pionowość pogrążania pala kontrolowana jest na bieżąco za pomocą urządzeń elektronicznych lub manualnie przez operatora głowicy wibracyjnej. W przypadku pali tymczasowych ich wyciągnięcie realizowane jest po usunięciu całej nadbudowy przy pomocy głowicy wibracyjnej – analogicznie jak dla pogrążania.

Żelbetowe pale fundamentowe

Żelbetowe pale fundamentowe są najrzadziej wykorzystywane w technologii wwibrowywania ze względu na powstające naprężenia rozciągające. Aby nie uszkodzić żadnego z elementów, należy zadbać o odpowiednią konstrukcję głowicy pala oraz zastosowanie głowicy wibracyjnej gwarantującej pełną kontrolę nad przebiegiem procesu pogrążania. W naszej firmie stosujemy zaawansowane technologicznie urządzenia, które umożliwiają nam zarządzanie takimi parametrami jak częstotliwość, prędkość obrotowa czy moment bezwładności. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się pracy z różnego typu materiałami.