Wzmacnianie gruntu kolumnami betonowymi

Wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi należy do jednej z metod wykonywania wzmacniania wgłębnego. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość wzmocnienia gruntu bez występowania drgań. W przeciwieństwie do innych metod wzmacniania gruntu można je wykonywać, nawet jeśli w gruncie znajdują się warstwy organiczne. Do wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi używa się tych samych technologii, co dla pali fundamentowych betonowych. Kolumny betonowe nie są połączone w trwały sposób z płytą fundamentową.

W przeciwieństwie do pali, które przekazują całość obciążenia na warstwy nośne, kolumny współpracują z otaczającym je gruntem, tworząc cylindryczne kompozyty o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych.

Aby zapewnić równomierne wzmocnienie gruntu, kolumny najczęściej rozmieszczane są w regularnej siatce. Kolumn praktycznie się nie zbroi. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest jego koszt niższy od rozwiązań wykorzystujących pale przemieszczeniowe.

Jak przebiega wzmacnianie podłoża kolumnami betonowymi?

Kolumny betonowe umieszcza się w podłożu za pomocą świdra o specjalnej konstrukcji, który pogrążając się w grunt, rozpycha go na boki, jednocześnie go zagęszczając. Równocześnie z podciąganiem świdra następuje pompowanie mieszanki betonowej pod ciśnieniem, która wypełniając stworzony otwór, formuje kolumnę. Parametry kolumn takie jak ich średnica, długość czy rozstaw zależą od panujących w danym obszarze warunków gruntowo-wodnych. Niewątpliwą zaletą tej technologii wzmacniania podłoża jest brak emisji wibracji i hałasu, dzięki czemu z powodzeniem może być ona stosowana nawet w niewielkiej odległości od już istniejących konstrukcji budowlanych.

Po co stosować technologie wzmacniania gruntu?

Realizację każdej inwestycji budowlanej powinno poprzedzić szczegółowe badanie gruntu. Jego celem jest zapoznanie się z parametrami podłoża, jego stabilnością i poziomem wód podziemnych. Wzmacnianie gruntu okazuje się niezbędne, by zapewnić odpowiednią nośność obiektów i bezpieczeństwo ich użytkowników. Większość terenów o dobrych parametrach pod budowę jest już zagospodarowanych, dlatego coraz istotniejsze staje się prawidłowe dostosowanie nowych obszarów.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą! Jesteśmy fachowcami o wieloletnim doświadczeniu w branży. Wszystkie zlecenia wykonujemy rzetelnie oraz terminowo. W celu ustalenia szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Wzmacnianie gruntu