Ścianka berlińska

Ścianki berlińskie są jedną z najprostszych oraz najtańszych metod obudowy wykopów. Ze względu na czas ich pracy można je podzielić na ścianki berlińskie tymczasowe oraz tracone. Podział może być również ustalony na podstawie technologii wykonywania: ścianki wibrowane lub wiercone. Ściany berlińskie przy płytkich wykopach są w stanie pracować wspornikowo, a przy głębokich wykopach stelaż może być rozpierany w kilku poziomach lub kotwiony w gruncie.

Wykonanie ścianki berlińskiej

Wszystkie ścianki berlińskie składają się z dwóch zasadniczych elementów, stelaża oraz wypełnienia. Stelaż wykonywany jest najczęściej z dwuteowników stalowych pogrążanych w grunt, których rozmiary i rozstaw dobierane są w zależności od głębokości wykopu oraz warunków gruntowych. W podstawowej technologii dwuteowniki osadza się w gruncie przy pomocy wibracji. W celu minimalizacji drgań przekazywanych do otoczenia stelaż można osadzać również w przewierconym i rozluźnionym wstępnie gruncie lub wywierconych wcześniej otworach wypełnionych zawiesiną cementową bądź betonem.

Zastosowanie drugiego sposobu powoduje, że stelaż pozostaje tracony. Wypełnienie pomiędzy kształtownikami stelaża stanowi przede wszystkim kantówka drewniana o grubości pozwalającej przenieść parcie gruntu na stelaż. Wypełnienie zakłada się etapowo wraz z pogłębianiem wykopu.

Zastosowanie obudowy berlińskiej

Obudowa berlińska może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie w bliskim sąsiedztwie nie występują obiekty wrażliwe na osiadanie oraz nie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Jej jedynym zastosowaniem jest zabezpieczenie prac w wykopach – ze względu na swoją nieszczelność nie może być (w przeciwieństwie do larsenów) wykorzystywana jako element budowli hydrotechnicznych. Jest wykonywania stopniowo, w miarę postępowania prac.

Zalety obudowy berlińskiej

Montaż obudowy berlińskiej często okazuje się najlepszym możliwym rozwiązaniem. Jeśli prace nie są wykonywane na mocno wilgotnym gruncie, a odległość od istniejących budowli odpowiednia, budowa ścianki berlińskiej jest przedsięwzięciem bezpiecznym, skutecznym i opłacalnym. Koszt jej wykonania jest stosunkowo niski, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana zarówno przy dużym, jak i małym zakresie robót. Jej montaż jest łatwy i szybki – wykonywany przez doświadczoną ekipę przebiega wręcz błyskawicznie. Kolejną z zalet ścianki berlińskiej jest łatwość jej dostosowania do planu budowy.

Dlaczego obudowa wykopu jest tak ważna?

Obudowy wykopów są elementami zapewniającymi bezpieczeństwo zarówno prac wykonywanych w wykopie, jak i terenów z nim sąsiadujących. Ścianki berlińskie zapobiegają osunięciu się gruntu, a tym samym uszkodzeniu maszyn, niebezpieczeństwu dla pracowników budowlanych czy dewastacji terenów wokół wykopu. Należy także pamiętać, że wszelkie zasady dotyczące konieczności zastosowania obudowy są określone prawnie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą! Jesteśmy profesjonalistami – w branży działamy już ponad 15 lat! Wszystkie powierzone nam zlecenia wykonujemy solidnie i terminowo. Zapraszamy!

ścianka berlińska