Projektowanie geotechniczne

W miarę postepowania urbanizacji zaczyna brakować terenów o dogodnych parametrach. Nowe budowle niejednokrotnie muszą być lokalizowane na obszarach charaktertyzujących się gęstą zabudową czy niekorzystnymi warunkami gruntowymi (takimi jak podłoże antropogeniczne lub organiczne).

Zanim rozpocznie się proces budowy należy dokonać rozpoznania podłoża, odpowiedniego do planowanej inwestycji. Nasi projektanci doradzą jakie badania geotechniczne zlecić aby otrzymać parametry niezbędne do wykonania projektu w optymalnej technologii. Dobrze zaplanowane rozpoznanie gruntu pozwoli na zastosowanie skutecznego rozwiązania.

Zachęcamy do współpracy – zarówno inwestorów jak i biura projektowe – już na wczesnym etapie przygotowywania inwestycji. W celu przygotowania optymalnej koncepcji, zarówno pod względem technologicznym jak i ekonomicznym, nasz dział projektowy włącza się do prac często już na etapie ofertowania.

Dzięki dokładnemu przeanalizowaniu zamierzenia budowlanego pod kątem geotechnicznym możemy pomóc w przygotowaniu wiarygodnego kosztorysu oraz wyeliminowaniu trudności w realizacji.

Oferujemy wykonanie projektów i koncepcji zabezpieczeń wykopów, posadowień, wzmocnień podłoża oraz rozwiązań innych problemów geotechnicznych (również jako części projektów budowlanych).

Projektowanie geotechniczne