Projektowanie geotechniczne

W miarę postepowania urbanizacji zaczyna brakować terenów o dogodnych parametrach. Nowe budowle niejednokrotnie muszą być lokalizowane na obszarach charaktertyzujących się gęstą zabudową czy niekorzystnymi warunkami gruntowymi (takimi jak podłoże antropogeniczne lub organiczne). Aby dostosować wszelkie założenia inwestycji do obowiązujących warunków, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo, wytrzymałość i funkcjonalność konstrukcji, niezbędna jest pomoc specjalistów z zakresu projektowania geotechnicznego.

Zanim rozpocznie się proces budowy, należy dokonać rozpoznania podłoża, odpowiedniego do planowanej inwestycji. Nasi projektanci doradzą jakie badania geotechniczne zlecić, aby otrzymać parametry niezbędne do wykonania projektu w optymalnej technologii. Dobrze zaplanowane rozpoznanie gruntu pozwoli na zastosowanie skutecznego rozwiązania.

Jak wygląda projekt geotechniczny?

Według obowiązujących norm europejskich wykonanie projektu geotechnicznego jest niezbędne w przypadku każdej większej inwestycji budowlanej. Sporządza się go na podstawie szczegółowych badań gruntu i raportu geotechnicznego, który powinien zawierać dane dotyczące m.in.:

  • nośności, stateczności i stopnia osiadania podłoża,
  • przyszłych zmian w gruncie po wykonaniu inwestycji,
  • oddziaływań gruntowych,
  • potencjalnego negatywnego wpływu wód gruntowych na inwestycję i propozycji zabezpieczenia konstrukcji.

Dzięki pozyskanym informacjom, obliczeniom i prognozom na przyszłość, projektant może zaproponować rozwiązania dopasowane do istniejących warunków, w tym także m.in. wzmacnianie gruntu.

Dlaczego projektowanie geotechniczne jest tak ważne?

Profesjonalne projektowanie geotechniczne jest niezwykle istotne w kontekście zapewnienia wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa jej użytkowników. Zaniechanie przeprowadzenia badań i stworzenia odpowiedniego projektu może skutkować utratą stabilności budynku – w skrajnych przypadkach nawet jego zawalaniem. Prawidłowo skonstruowany projekt pomoże uchronić budowlę przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami: zniekształceniami, pęknięciami i zalaniem, a tym samym m.in. zmniejszy koszty jego eksploatacji. Projektowanie geotechniczne umożliwia również prawidłowe przeprowadzenie prac budowlanych, zastosowanie odpowiednich metod i technologii, które mogą uchronić inwestora przed niedogodnościami w trakcie stawiania budowli.

Zachęcamy do współpracy – zarówno inwestorów, jak i biura projektowe – już na wczesnym etapie przygotowywania inwestycji. W celu stworzenia optymalnej koncepcji, zarówno pod względem technologicznym, jak i ekonomicznym, nasz dział projektowy włącza się do prac często już na etapie ofertowania. Dzięki dokładnemu przeanalizowaniu zamierzenia budowlanego pod kątem geotechnicznym możemy pomóc w przygotowaniu wiarygodnego kosztorysu oraz wyeliminowaniu trudności w realizacji.

Oferujemy wykonanie projektów i koncepcji rozwiązań różnego typu problemów geotechnicznych (również jako części projektów budowlanych).

Projektowanie geotechniczne