Kontakt

SEGAR Sp. z o.o.

Biuro i magazyn – adres do korespondencji:

ul. Graniczna 45
96-321 Słubica A

Sekretariat:

Dział ofertowania:

Dane do faktury:

ul. Anieli Krzywoń 8/48
01-391 Warszawa

NIP: 5222832838
REGON: 140796878

KRS: 0000273789
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000,00 zł