Zabezpieczenia wykopów

Intensywny rozwój budownictwa wiąże się z koniecznością budowy na terenach mocno zurbanizowanych. Brak miejsca na budowie, sąsiadująca z terenem planowanej inwestycji zabudowa czy też ilość kondygnacji podziemnych często nie pozwalają na wykonywanie tradycyjnego skarpowanego rozkopu tzw. wykopu szerokoprzestrzennego. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie konstrukcji stanowiących pionowe ściany wykopów zwanych potocznie zabezpieczeniami wykopów.

Po co stosuje się zabezpieczenia ścian wykopów?

Stworzenie solidnego zabezpieczenia ścian wykopów jest niezbędne dla zapewnienia odpowiednich warunków na placu budowy. Zadaniem tego rodzaju zabezpieczeń jest ochrona zarówno pracowników i maszyn, jak i już osiągniętych etapów prac. Wykonujemy różnego typu zabezpieczenia, które dostosowujemy do wielkości wykopu, bliskości zabudowy, a także rodzaju gruntu – nie wszystkie z nich mają bowiem takie same właściwości. W terenach mocno nawodnionych wykorzystujemy ścianki szczelne, które uniemożliwiają przenikanie cieczy. Zastosowanie tej technologii może być jednak problematyczne w przypadku tendencji do osuwania się gruntu.

Projektowanie zabezpieczeń wykopów

Przed wykonaniem zabezpieczenia wykopu dokładnie analizujemy warunki terenowe, by dobrać odpowiednią do nich technologię. Projektując zabezpieczenia, bierzemy pod uwagę miejsce prowadzenia robót, możliwość likwidacji bądź adaptacji elementów zabezpieczenia do całej powstającej konstrukcji, warunki gruntowo-wodne i wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na efektywność wybranego rozwiązania.

Od wielu lat zajmujemy się zarówno projektowaniem zabezpieczeń wykopów, jak i ich wykonywaniem. Dysponujemy więc nie tylko niezbędną wiedzą, ale także umiejętnościami i doświadczeniem, które sprawiają, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy! W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod dostępnym na stronie adresem mailowym bądź numerem telefonu.

Zabezpieczenia wykopu

Ścianki berlińskie

Ścianki berlińskie są jedną z najprostszych oraz najtańszych metod zabezpieczenia wykopu. Ze względu na czas ich pracy można je podzielić na ścianki berlińskie tymczasowe oraz tracone. Podział może być również ustalony na podstawie technologii wykonywania: ścianki wibrowane lub wiercone. Ściany berlińskie przy płytkich wykopach są w stanie pracować wspornikowo, a przy głębokich wykopach stelaż może być rozpierany w kilku poziomach lub kotwiony w gruncie.

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne (tzw. Ścianki Larsena) są powszechnie stosowaną metodą zabezpieczenia wykopów. Przeważnie wykorzystuje się je jako obudowę tymczasową, ale mogą one stanowić również docelowy element konstrukcji. Elementy ścianek szczelnych, zwane grodzicami lub brusami o przekrojach typu U lub Z, mogą być pogrążane poprzez wibrowanie, wbijanie lub wciskanie statyczne.

Palisady

Palisady są metodą zabezpieczania ścian wykopu, która ma teoretycznie najmniejszy wpływ na przylegające konstrukcje. Pale, najczęściej w technologii CFA, wykonuje się stycznie lub możliwie blisko siebie w zależności od warunków gruntowych. 

Rozpieranie i kotwienie konstrukcji oporowych

Konstrukcje oporowe, którymi m.in są zabezpieczenia wykopu, często nie mogą pracować w statycznym schemacie wspornikowym. Duża wysokość naporu gruntu lub potrzeba minimalizacji ugięć konstrukcji oporowej wymusza zastosowanie statycznego schematu podpartego.