Pale z wydobywaniem urobku wiercone betonowe: tradycyjne, CFA

Pale tradycyjne

Pale tradycyjne najczęściej wykorzystuje się w przypadku występowania w gruncie warstw spoistych, które zapewniają utrzymanie pobocznicy otworu na czas wykonywania pala. Proces powstania pala polega w wywierceniu otworu o założonej średnicy, usunięciu urobku a następnie wypełnieniu otworu mieszanką betonową. Zbrojenie jeśli jest konieczne można pogrążać przed lub po betonowaniu pala.

Pale CFA

Pale CFA (Continuous Flight Auger) nazywane są również palami FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) należą do najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w posadowieniach. Umożliwiają one pracę na większych głębokościach. Otwór w gruncie wiercony jest za pomocą specjalnego świdra ciągłego, który jest osadzony na rdzeniu rurowym służącym do pompowania betonu.

Wykonywanie pali CFA rozpoczyna się od pogrążenia świdra na projektowaną głębokość. Po jej osiągnięciu następuje podnoszenie świdra wraz z jednoczesnym wypełnianiem betonem powstałego otworu od jego podstaw. W tym momencie wydobywany jest również urobek z pala. Każdy z pali może być zbrojony koszami zbrojeniowymi lub dwuteownikami stalowymi. Zbrojenie pala jest umieszczane w palu poprzez wciskanie lub wwibrowywanie zaraz po zakończeniu betonowania.