Apartamenty Księcia Janusza w Warszawie

Zlecający:

Totalbud Sp. z o.o.

Opis inwestycji:

Zaprojektowanie i wykonanie 248,0 mb obudowy wykopu w postaci rozpieranej scianki berlińskiej i palisady pod budowę obiektu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lędzkiej i ul. Księcia Janusza w Warszawie.

Termin realizacji:

listopad 2014 – sierpień 2015

Technologia: