Realizacje

Apartamenty Księcia Janusza w Warszawie

Zlecający:

Totalbud Sp. z o.o.

Opis:

Zaprojektowanie i wykonanie 248,0 mb obudowy wykopu w postaci rozpieranej scianki berlińskiej i palisady pod budowę obiektu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lędzkiej i ul. Księcia Janusza w Warszawie.

Termin:

listopad 2014 – sierpień 2015

Technologia:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60