Osiedle Apartamenty Bakalarska w Warszawie

Zlecający:

Radius Projekt Budowa Sp. z o.o.

Opis inwestycji:

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską pod budynki mieszkalne A i B.

Termin realizacji:

październik – grudzień 2015

Technologia: