Kolumny CMC

Kolumny CMC są powszechnie wykorzystywaną metodą przygotowania podłoża pod różnego typu inwestycje budowlane – umożliwiają zredukowanie ryzyka jego osiadania i zwiększenie nośności. Mogą być wykorzystywane nawet w przypadku gruntów piaskowych, plastycznych czy organicznych, a także gleb o dużej wilgotności, dzięki czemu ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Są wykorzystywane niemalże w każdej z gałęzi budownictwa – znajdują zastosowanie zarówno jako fundament budynków mieszkalnych, usługowych, jak i budowli hydrotechnicznych, dróg czy torów kolejowych.

Projektowanie pali CMC

Przed przystąpieniem do wykonania pali, przygotowujemy szczegółowy projekt realizacji inwestycji. Zawiera on m.in. wymiary i głębokość umieszczania kolumn oraz parametry mieszanki betonowej. Podczas tworzenia projektu bierzemy pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań gruntu, prognozowane zmiany w jego strukturze, a także specyfikę samej konstrukcji budowlanej.

Wykonanie kolumn CMC

W odróżnieniu od wielu innych stosowanych przez nas rozwiązań (np. grodzic) wykorzystywanych do zabezpieczania wykopów), pale CMC nie są elementami prefabrykowanymi – powstają na miejscu z odpowiednio przygotowanej mieszanki betonu. Do wykonania pali CMC wykorzystujemy wiertnicę ze świdrem przemieszczeniowym. W czasie jego wprowadzania w podłoże dochodzi do przemieszczenia gruntu na boki, a tym samym jego zagęszczenia. Dzięki temu podłoże zostaje dodatkowo wzmocnione. Po osiągnięciu zaprojektowanej głębokości rozpoczyna się proces podciągania świdra. Jednocześnie z jego wynurzaniem dochodzi do wtłoczenia w otwór betonu. Jest on dostarczany pod wysokim ciśnieniem, które gwarantuje szczelne wypełnienie wywierconej przestrzeni. Po etapie betonowania montuje się uzbrojenie.