Głębokie fundamentowanie i wzmacnianie gruntu

Realizując inwestycję nie zawsze istnieje możliwość bezpośredniego posadowienia budowli np. na ławach czy płycie.
W przypadku, gdy na danym terenie znajdują się warstwy gruntów o małej nośności konieczne jest zastosowanie metody fundamentowania pośredniego (palowania) lub wzmocnienia gruntu. Fundamentowanie pośrednie polega na przeniesieniu obciążenia od budowli na zalegające poniżej warstwy gruntu nośnego za pomocą pali.

Pale dzieli się na kilka rodzajów w zależności od:

  • sposobu ingerencji w rodzimy grunt (z wydobyciem urobku, przemieszczeniowe),
  • sposobu formowania (prefabrykowane, formowane w gruncie)
  • technologii wykonania (wiercone, wibrowane, wbijane)
  • materiału (betonowe, stalowe, drewniane)
Głębokie fundamentowanie

Pale z wydobywaniem urobku wiercone betonowe: tradycyjne, CFA

Pale tradycyjne najczęściej wykorzystuje się w przypadku występowania w gruncie warstw spoistych, które zapewniają utrzymanie pobocznicy otworu na czas wykonywania pala. Pale CFA należą do najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w posadowieniach.

Pale przemieszczeniowe formowane w gruncie betonowe: FDP, VIBRO

Wykonanie pali przemieszczeniowych FDP polega na bezudarowym formowaniu pali przy zastosowaniu świdra z głowicą rozpychającą grunt podczas wiercenia. Pale VIBRO również należą do kategorii pali przemieszczeniowych. 

Pale przemieszczeniowe prefabrykowane: stalowe, drewniane

Pale przemieszczeniowe prefabrykowane wykonywane są poprzez pogrążenie gotowych, dostarczonych na budowę prefabrykatów (betonowych, stalowych, drewnianych). Pogrążenie prefabrykatów odbywa się w technologii wibracyjnej lub udarowej (przy pomocy kafara).

Wzmacnianie gruntu kolumnami betonowymi

Kolumny betonowe należą do jednej z metod wykonywania wzmacniania wgłębnego. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość wzmocnienia gruntu bez występowania drgań. W przeciwieństwie do innych metod wzmacniania gruntu można je wykonywać nawet jeśli w gruncie znajdują się warstwy organiczne.