Oferta

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim:

Zabezpieczenia wykopów

A

palisady

A

kotwienie i rozpieranie konstrukcji oporowych

Regulacja nabrzeży

A

grodze z grodzic stalowych

Przesłony przeciwfiltracyjne

A

przesłony z grodzic stalowych

A

korki cementowo-gruntowe JET-GROUTING

Głębokie fundamentowanie

A

pale przemieszczeniowe betonowe: VIBRO, FDP

Wzmacnianie gruntu

A

kolumny wiercone betonowe: CFA

A

kolumny przemieszczeniowe betonowe: VIBRO, FDP

A

kolumny cementowo-gruntowe JET-GROUTING

Monitoring drgań

Projektowanie w zakresie geotechniki

Wszystkie prace możemy wykonać kompleksowo.

Od projektu, przez dobór i dostarczenie materiałów po wykonawstwo.

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60