Pale przemieszczeniowe prefabrykowane

Pale przemieszczeniowe prefabrykowane: betonowe, stalowe, drewniane

Pale przemieszczeniowe prefabrykowane wykonywane są poprzez pogrążenie gotowych, dostarczonych na budowę prefabrykatów (betonowych, stalowych, drewnianych). Pogrążenie prefabrykatów odbywa się w technologii wibracyjnej lub udarowej (przy pomocy kafara).

W technologii wibracyjnej głowica pogrążająca pal może być zawieszona na dźwigu dzięki czemu jest możliwość ustawienia sprzętu w większej odległości od lokalizacji pali. Wstępna prefabrykacja powoduje, że zaraz po pogrążeniu otrzymujemy gotowy element nośny.

Z uwagi na powyższe taka metoda palowania ma szerokie zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym przy wykonaniu pali pod platformy, pomosty, mola, tymczasowe podpory mostów itp.