Pale przemieszczeniowe prefabrykowane

Pale przemieszczeniowe prefabrykowane: betonowe, stalowe, drewniane

Pale przemieszczeniowe prefabrykowane wykonywane są poprzez pogrążenie gotowych, dostarczonych na budowę prefabrykatów (betonowych, stalowych, drewnianych). Pogrążenie prefabrykatów odbywa się w technologii wibracyjnej lub udarowej (przy pomocy kafara). Do elementów prefabrykowanych należą także niekiedy mikropale, które wykorzystujemy m.in. do podpierania stosunkowo lekkich konstrukcji.

Pogrążanie pali prefabrykowanych metodą wibracyjną

W technologii wibracyjnej głowica pogrążająca pal może być zawieszona na dźwigu, dzięki czemu jest możliwość ustawienia sprzętu w większej odległości od lokalizacji pali. Wstępna prefabrykacja powoduje, że zaraz po pogrążeniu otrzymujemy gotowy element nośny. Z uwagi na powyższe taka metoda palowania ma szerokie zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym przy wykonaniu pali pod platformy, pomosty, mola, tymczasowe podpory mostów itp.

Wbijanie pali prefabrykowanych

Inną metodą wykorzystywaną do pogrążania pali prefabrykowanych jest ich wbijanie za pomocą kafara. Proces umieszczania pali w gruncie rozpoczyna się od ich prawidłowego rozmieszczenia na placu zgodnie z założeniami projektu. Pal, za pomocą pętli łańcuchowej, jest podnoszony – jego głowica zostaje umieszczona tuż pod młotem. Pal przenosi się nad wyznaczone w terenie miejsce, by następnie wbić go w podłoże na wyznaczoną głębokość. Ze względu na generowane w trakcie wbijania pali drgania i hałas, metoda ta jest rzadko wykorzystywana w sąsiedztwie istniejących budynków. Jej zastosowanie w takim otoczeniu wymagałoby m.in. dodatkowej inwentaryzacji stanu technicznego sąsiadujących z budową konstrukcji.

Zalety pali przemieszczeniowych prefabrykowanych

Wśród zalet prefabrykowanych pali przemieszczeniowych można wskazać przede wszystkim ich uniwersalność. Znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich warunkach gruntowo-wodnych, przy realizacji różnego rodzaju inwestycji. Producenci oferują szeroki wybór rozmiarów pali z wykonanych ze zróżnicowanych materiałów, które można odpowiednio dostosować do założeń projektu. Cechą tej technologii, na którą również warto zwrócić uwagę, jest brak urobku, którego wydobycie mogłoby stanowić ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Pale prefabrykowane są także rozwiązaniem korzystnym pod względem ekonomicznym.