Pale przemieszczeniowe formowane w gruncie betonowe: FDP, VIBRO

Pale przemieszczeniowe FDP

Wykonanie pali przemieszczeniowych FDP (ang. Full Displacement Piles) znanych również pod nazwą SDP (ang. Soil Displacement Piles), polega na bezudarowym formowaniu pali przy zastosowaniu świdra z głowicą rozpychającą grunt podczas wiercenia. Po osiągnięciu żądanej głębokości głowica jest podnoszona, a jednocześnie do podłoża poprzez świder trafia odpowiednia mieszanka betonowa. Każdy z pali może być zbrojony koszami zbrojeniowymi lub dwuteownikami stalowymi. Zbrojenie pala jest umieszczane w palu poprzez wciskanie lub wwibrowywanie zaraz po zakończeniu betonowania.

Zaletą pali FDP w stosunku do pali z wydobywanym urobkiem jest brak urobku w trakcie wiercenia i zwiększona nośność przy tej samej średnicy z uwagi na dogęszczenie gruntu podczas wiercenia.

Głębokie fundamentowanie Pale FDP

Pale przemieszczeniowe VIBRO

Pale VIBRO również należą do kategorii pali przemieszczeniowych. Formowane są przy pomocy rury stalowej stanowiącej trzon oraz podstawy stalowej będącej ostrzem pala. Specjalna rura stalowa z otwieranym na dole trzpieniem pogrążana jest za pomocą głowicy wibracyjnej zawieszonej na dźwigu lub koparce. Następnie środek rury wypełniany jest betonem i rozpoczyna się proces wyciągania rury przy użyciu tego samego sprzętu. Wyciągnięcie rury przy użyciu wibromłota zagęszcza beton pozwalając na lepsze zespolenie z istniejącym wokół podłożem. Każdy z pali może być zbrojony koszami zbrojeniowymi lub dwuteownikami stalowymi. Zbrojenie pala jest umieszczane w palu poprzez wciskanie lub wwibrowywanie zaraz po zakończeniu betonowania.

Zaletą pali Vibro, podobnie jak FDP, w stosunku do pali z wydobywanym urobkiem jest brak urobku w trakcie wiercenia i zwiększona nośność przy tej samej średnicy z uwagi na dogęszczenie gruntu podczas wiercenia. Jest to technologia mniej wydajna niż FDP i generująca wibracje natomiast zaletą jej jest to, że można ją wykonać przy użyciu dźwigu znajdującego się w dużej odległości (nawet 15-20m) od lokalizacji pala.

Głębokie fundamentowanie Pale Vibro