Pale przemieszczeniowe

Wykonanie pali przemieszczeniowych SDP (ang. Soil Displacement Piles) polega na bezudarowym formowaniu pali przy zastosowaniu świdra z głowicą rozpychającą grunt podczas wiercenia. Po osiągnięciu żądanej głębokości głowica jest podnoszona, a jednocześnie do podłoża poprzez świder trafia odpowiednia mieszanka betonowa. Każdy z pali może być zbrojony koszami zbrojeniowymi lub dwuteownikami stalowymi. Zbrojenie pala jest umieszczane w palu poprzez wciskanie lub wwibrowywanie zaraz po zakończeniu betonowania. Wśród pali przemieszczeniowych wyróżnia się pale FDP, CMC oraz Vibro. Różnią się one od siebie m.in. konstrukcją świdrów i kierunkiem jego obrotów oraz zasięgiem wykorzystywanego do ich instalacji dźwigu.

Zalety kolumn przemieszczeniowych

Zaletą kolumn przemieszczeniowych w stosunku do pali z wydobywanym urobkiem jest brak urobku w trakcie wiercenia i zwiększona nośność przy tej samej średnicy z uwagi na dogęszczenie gruntu podczas pracy wiertła. Opisywana metoda pozwala na zachowanie czystego placu budowy. Co równie istotne, nie powoduje także emisji drgań. Dzięki temu może być stosowana w niedużej odległości od już istniejących konstrukcji. Brak drgań sprawia także, że można tę technikę określić jako neutralną dla środowiska naturalnego. Warto również podkreślić, że wykonanie kolumn przemieszczeniowych jest stosunkowo szybkim i sprawnym procesem – mamy bogate doświadczenie w realizacji tego rodzaju zleceń, co sprawia, że wykonujemy je wprawnie i rzetelnie.

Głębokie fundamentowanie Pale FDP

Zastosowanie pali przemieszczeniowych

Pale przemieszczeniowe SDP znajdują zastosowanie niemalże w każdej gałęzi budownictwa. Wykorzystuje się je m.in. w budynkach mieszkaniowych, usługowych, konstrukcjach drogowych czy budowlach hydrotechnicznych. Ze względu na brak emisji wibracji metoda pali przemieszczeniowych doskonale nadaje się do stosowania w obszarze gęstej zabudowy. Jest techniką często wykorzystywaną w przypadku gruntów mocno plastycznych takich jak gliny czy iły, ale także piasków czy gruntów antropogenicznych.

W celu ustalenia szczegółów zlecenia zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Chętnie odpowiemy także na pytania dotyczące oferowanych usług czy udzielimy fachowego doradztwa.

Głębokie fundamentowanie Pale Vibro