Rozpieranie i kotwienie konstrukcji oporowych

Konstrukcje oporowe

Konstrukcje oporowe, którymi m.in są zabezpieczenia wykopu, często nie mogą pracować w statycznym schemacie wspornikowym. Duża wysokość naporu gruntu lub potrzeba minimalizacji ugięć konstrukcji oporowej (np. w celu ochrony przed osiadaniem obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie) wymusza zastosowanie statycznego schematu podpartego. W tym celu wykorzystuje się najczęściej dwa rozwiązania:

Rozparcia

Należą do jednych z najpopularniejszych rozwiązań służących zabezpieczeniu ścian oporowych przed nadmiernym przemieszczaniem. Najczęściej wykonywane są dwuteowych lub rurowych przekrojów stalowych. Stanowią tańszą alternatywę dla kotew kosztem swobody poruszania się w wykopie.

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe są wygodnym rozwiązaniem zapewniającym swobodę wykonywania prac w wykopie. W praktyce ich zastosowanie jest ograniczone przez bliskie usytuowanie podpiwniczonych budynków sąsiednich, czy też konieczność uzyskania zgód od sąsiadów na ingerencję w ich gruncie. Ze względu na technologię wykonania wyróżnia się kotwy linowe i samowiercące. Dzięki kotwom, w odróżnieniu od rozparć, zyskujemy przestrzeń do pracy w wykopie niemniej wykonanie kotew jest bardziej czasochłonne i droższe

Kotwy gruntowe