Rozpieranie i kotwienie konstrukcji oporowych

Konstrukcje oporowe znajdują zastosowanie w wielu różnego typu inwestycjach, m.in. z dziedziny drogownictwa. Ich głównym zadaniem jest podtrzymanie wysokiego nasypu ziemnego poprzez powstrzymanie poziomego parcia gruntu. Ich niewątpliwą zaletą, w porównaniu z wprowadzeniem skarp, jest zaoszczędzenie cennej przestrzeni.

Konstrukcje oporowe

Konstrukcje oporowe, którymi m.in są ścianki szczelne, często nie mogą pracować w statycznym schemacie wspornikowym. Duża wysokość naporu gruntu lub potrzeba minimalizacji ugięć konstrukcji oporowej (np. w celu ochrony przed osiadaniem obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie) wymusza zastosowanie statycznego schematu podpartego. W tym celu wykorzystuje się najczęściej dwa rozwiązania: rozparcia oraz kotwy gruntowe.

Rozparcia

Należą do jednych z najpopularniejszych rozwiązań służących zabezpieczeniu ścian oporowych przed nadmiernym przemieszczaniem. Najczęściej wykonywane są dwuteowych lub rurowych przekrojów stalowych. Stanowią tańszą alternatywę dla kotew kosztem swobody poruszania się w wykopie. Metoda ta polega na umieszczeniu między gotowymi ścianami oporowymi tymczasowych rozpór stalowych. Elementy stalowe mogą także współpracować z płytą fundamentową lub uprzednio wykonanym stropem.

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe są wygodnym rozwiązaniem zapewniającym swobodę wykonywania prac w wykopie. W praktyce ich zastosowanie jest ograniczone przez bliskie usytuowanie podpiwniczonych budynków sąsiednich, czy też konieczność uzyskania zgód od sąsiadów na ingerencję w ich gruncie. Ze względu na technologię wykonania wyróżnia się kotwy linowe i samowiercące. Dzięki kotwom, w odróżnieniu od rozparć, zyskujemy przestrzeń do pracy w wykopie, niemniej wykonanie kotew jest bardziej czasochłonne i droższe.

Projektowanie konstrukcji oporowych

Projektowanie konstrukcji oporowych jest skomplikowanym procesem, w czasie którego należy uwzględnić warunki terenowe w miejscu budowy. Należą do nich przede wszystkim warunki gruntowo-wodne określone na podstawie wcześniejszych badań podłoża. Projekt konstrukcji oporowych musi uwzględnić również jej wpływ na już istniejące budynki. Na etapie koncepcyjnym określamy również wielkości obciążeń oraz dobieramy odpowiednie materiały i wymiary konstrukcji. Opracowujemy również schemat zabezpieczania ścian oporowych.

Podejmując się realizacji zleceń, stawiamy przede wszystkim na jakość i rzetelność naszych prac. Działania rozpoczynamy od zapoznania się z wynikami badań gruntu, na podstawie których tworzymy szczegółowy projekt, a następnie przechodzimy do jego realizacji. Na każdym etapie montażu konstrukcji oporowych kontrolujemy prawidłowy przebieg procesu i jego zgodność z założeniami projektowymi. Na bieżąco monitorujemy parametry konstrukcji takie jak pionowość i głębokość otworu czy jakość mieszanki betonowej.

Kotwy gruntowe