Palisada z pali wierconych

Palisady z pali wierconych są metodą obudowy wykopu, która ma najmniejszy wpływ na przylegające konstrukcje. Z tego względu, wykorzystujemy je przede wszystkim w przypadku inwestycji tworzonych w ciasnej zabudowie miejskiej. Palisady są opłacalnym i szybkim w wykonaniu rozwiązaniem. Co więcej, pale wiercone, z których są konstruowane, umożliwiają przenoszenie dużych obciążeń.

Jak wykonujemy palisadę?

Pale, najczęściej w technologii CFA, wykonuje się stycznie lub możliwie blisko siebie w zależności od warunków gruntowych. Tak wykonaną obudowę wykopu można spiąć również oczepem stalowym lub żelbetowym, który ma na celu zwiększenie sztywności całego układu. Palisadykonstrukcjami oporowymi, które mogą być zarówno kotwione, jak i rozpierane w wielu poziomach w zależności od głębokości wykopu i warunków gruntowych. Ze względu na wysokie sztywności palisad, osiadania otaczających budynków będące skutkiem odkształcenia palisady są minimalne, nawet, gdy wykop prowadzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów. W przypadku gruntów luźnych istnieje jednakże ryzyko rozluźniania gruntu będącego skutkiem wiercenia.

Cały proces wykonania pali jest na bieżąco monitorowany. Dzięki temu wszystkie parametry konstrukcji takie jak głębokość odwiertu, prędkość pogrążania i podciągania świdra czy ciśnienie, pod jakim beton jest wtłaczany do otworu, są stale kontrolowane. Zapewnia to pełną stabilność i wytrzymałość całej tworzonej konstrukcji.

Zastosowanie palisad z pali wierconych

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obudowy wykopu z palisady nie generuje hałasu i drgań uciążliwych dla okolicznych budynków, dlatego tę technologię wykorzystuje się przede wszystkim jako ściany zabezpieczające głębokie wykopy w bliskim sąsiedztwie obiektów istniejących. Możliwe jest również wykorzystanie palisady jako fragmentu konstrukcji wznoszonej.

Zalety palisad

Oprócz wymienionej wyżej zalety palisad z pali wierconych, jaką jest możliwość ich zastosowania pośród gęstej, miejskiej zabudowy, można wskazać także inne cechy tego zabezpieczenia, które wpływają na jego popularność. Jedną z nich jest szybki przebieg całego procesu stawiania palisady, a także uniwersalność jej konstrukcji – pale wiercone można wykonać w większości podłoży, w tym także piaskach, żwirach czy glinach. Ich budowa umożliwia przenoszenie dużych obciążeń. Dodatkową zaletą tej technologii jest jej opłacalność – jednostkowy koszt wykonania pala metodą CFA jest stosunkowo niski.

Palisady z pali wierconych to tylko jedna z wykorzystywanych przez nas technologii obudowy wykopów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy i dotychczas zrealizowanymi przez nas projektami, które pozwolą Państwu poznać pełne spektrum naszych możliwości.

Palisada