Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Dywizjonu 303 w Warszawie

Zlecający:

ENIO BUILDING Sp. z o.o.

Opis inwestycji:

Zabezpieczenie ścian wykopu w technologii rozpieranej ścianki berlińskiej oraz palisady z pali CFA na długości w planie ok. 234 mb.

Termin realizacji:

styczeń – lipiec 2016

Technologia: