Osiedle Piękna 21 we Wrocławiu

Zlecający:

KARMAR S.A.

Opis inwestycji:

Zaprojektowanie i wykonanie obudowy berlińskiej zabezpieczającej wykop na długości 278mb w ramach realizacji kompleksu mieszkalno-usługowego przy ul. Pięknej we Wrocławiu.

Termin realizacji:

listopad – grudzień 2018 r.

Technologia: