Realizacje

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Jabłonny od km 17+505 do km 21+198
Zlecający:
SKANSKA S.A.
Opis:
Kompleksowe wykonanie pali pod ekrany akustyczne o średnicach 600 mm i 800 mm, długości do 6m, w sumarycznej ilości 501 mb.
Termin:
sierpień 2011 r.
Technologia:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60