Budowa ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Jabłonny od km 17+505 do km 21+198

Zlecający:

SKANSKA S.A.

Opis inwestycji:

Kompleksowe wykonanie pali pod ekrany akustyczne o średnicach 600 mm i 800 mm, długości do 6m, w sumarycznej ilości 501 mb.

Termin realizacji:

sierpień 2011 r.

Technologia: