Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

Zlecający:

Mostostal Warszawa S.A.

Opis inwestycji:

Pogrążenie pali rurowych pod budowę pomostu rybackiego.

Termin realizacji:

maj – lipiec 2013

Technologia: