Realizacje

Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach
Zlecający:
Mostostal Warszawa S.A.
Opis:

Pogrążenie pali rurowych pod budowę pomostu rybackiego.

Termin:

maj – lipiec 2013

Technologia:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60