Przystań żeglarsko-pasażerska w Tczewie

Zlecający:

Navimor –Inwest Sp.z o.o.

Opis inwestycji:

Pogrążenie z wody rur stalowych oraz pali skrzynkowych stanowiących konstrukcję pomostu przystani rzecznej na Wiśle w Tczewie.

W ramach wyżej wymienionego zadania pogrążono:

  • rury stalowe ze szwem Ø 356 x 8mm, długości 12m, w ilości 64 szt. o głębokość wbicia: 5,2m (32szt.), 10,5m (32szt.)
  • rury stalowe Ø 200 x 8mm, długości 6m, w ilości 12 szt. o głębokość wbicia: 5,5m
  • pale skrzynkowe z grodzic PU 18-1, długości 16m, w ilości 10 szt. o głębokość wbicia: 8,8m

Termin realizacji:

lipiec – sierpień 2007

Technologia:

pale wwibrowywalne (stalowe, żelbetowe, drewniane)