Pale wwibrowywalne (stalowe, żelbetowe, drewniane)