Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Inżynier w dz. Ofertowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres praca@segar.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska, na które wysyłana jest aplikacja.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SEGAR Sp. z o.o., zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacyjnego, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.