Aktualności

Budowa linii 400kV Krajnik-Baczyna

lip 2, 2021

W połowie czerwca zakończyliśmy prace na budowie Linii 400kV Krajnik Baczyna. Zakres zleconych zadań obejmował zaprojektowanie i wykonanie pali fundamentowych w technologii FDP pod słupy energetyczne.

Celem całej Inwestycji jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec, jak również poprawa warunków wyprowadzenia mocy z OZE zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE.

Choć prace wykonywane były w malowniczych okolicznościach przyrody, ich realizacja była nieraz wyzwaniem ze względu na trudno dostępne stanowiska pracy (dojazd drogami gruntowymi w szczerym polu lub głęboko w lesie), ale przede wszystkim z uwagi na trudne warunki geologiczne – głębokie torfy.