W lipcu i wrześniu nasza firma zrealizowała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CFA i FDP pod dwa budynki mieszkalne w rejonie ulicy Plażowej w Białymstoku. Łącznie wykonano 513 sztuk kolumn o łącznej długości 2380 metrów.