Aktualności

Kolejne prace na budowie II linii Metra

lip 31, 2018

Począwszy od maja bieżącego roku pracujemy przy budowie wejść stacyjnych, wentylatornii oraz czerpnio-wyrzutni drugiej linii metra Warszawskiego na stacjach Młynów oraz Księcia Janusza. Prowadzone tam prace polegają na zabezpieczaniu wykopu w technologii rozpieranych ścian berlińskich o głębokościach dochodzących do 12 metrów i trzech poziomach oczepów i rozparć. Stelaże obudowy berlińskiej w zależności od lokalizacji pogrążane są wibracyjnie lub bezwibracyjnie w zawiesinie cementowej.