Pale wiercone (CFA, mikropale)

Pale wiercone tradycyjnie znajdują zastosowanie przy wykonywaniu płytkich fundamentów w gruntach spoistych, które gwarantują utrzymanie pobocznicy pala. Proces powstania pala polega w wywierceniu otworu o założonej średnicy, usunięciu urobku a następnie wypełnieniu otworu mieszanką betonową. Tak wykonywane pale znajdują najczęściej zastosowanie przy konstrukcji ekranów akustycznych.
Metoda wykonania pali CFA (Continuous Flight Auger) jest analogiczna z wyjątkiem, że do wiercenia pali CFA wykorzystuje się specjalny świder umożliwiający betonowanie pala od jego podstawy wraz z wyciąganiem świdra z gruntu. Pozwala to na wykonywanie pali w dowolnym gruncie i o znacznie większej głębokości niż pale wiercone tradycyjnie. Pozwalają również na zwiększenie tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Każdy z pali może być zbrojony lub nie. Zbrojenie jest realizowane poprzez kosze zbrojeniowe lub dwuteowniki stalowe pogrążane wibracyjnie w palu zaraz po zakończeniu betonowania.

Wyżej wymienione technologie można zastosować również do wykonania mikropali, a także kolumn wzmacniających grunt.

Pale CFA stanowią bardzo często elementy fundamentów dla wszelkich budynków posadowionych na gruntach słabonośnych, jak również przy posadowieniu obiektów inżynierskich.

Zaletami pali tradycyjnych i pali CFA są:

  • wysoka wydajność na zmianę roboczą
  • nie skomplikowana technologia gwarantująca wysoką powtarzalność
  • niewielkie oddziaływania na otaczające środowisko
  • szeroki wachlarz zastosowań

Wadami pali tradycyjnych i pali CFA są:

  • prowadzenie robót mokrych
  • potrzebny odpowiednio duży plac budowy z uwagi na ilość potrzebnego sprzętu i konieczny dojazd do każdego pala
  • wysokie koszty mobilizacji sprzętu
  • wydajność zależna od wielu czynników
  • konieczność utylizacji urobku z pali

Przykładowe realizacje:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60