8 marca 2015 roku został oddany dla użytku pasażerów centralny odcinek II linii metra w Warszawie. Na jedynej tego typu inwestycji w Polsce pracowała również firma Segar. W ramach zleconych prac wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopów na następujących stacjach:

C 11 Świętokrzyska

  • wykonanie ścianki berlińskiej
  • wykonanie konstrukcji rozpierającej ściankę berlińską
  • wykonanie pali rurowych pod słupy tramwajowe trakcyjne
  • wykonanie Projektu wykonawczego zabezpieczenia wykopu wyjść ze stacji metra W1 i W2

V 11 Wentylatornia

  • wykonanie ścianki berlińskiej
  • wykonanie rozparć stalowych

C 12 Nowy Świat-Uniwersytet

  • wykonanie projektu zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską dla stacji C 12 – szacht wentylacyjny

C 13 Centrum Nauki Kopernik

  • wykonanie ścianki berlińskiej rozpieranej
  • wykonanie projektu zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską

C 14 Stadion Narodowy

  • wykonanie ścianki berlińskiej rozpieranej

Prace na poszczególnych odcinkach prowadzone były od 2012 do 2014 roku

Obecnie II linia Metra posiada 7 stacji i łączy 6-kilometrowy odcinek od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Docelowo długość drugiej linii ma wynosić ok. 31 km, a  stacje krańcowe będą zlokalizowane od strony zachodniej w Morach, zaś od strony wschodniej na Bródnie (część północna) i Gocławiu (część południowa). Rozgałęzienie zlokalizowane będzie w okolicy stacji Stadion Narodowy.