Realizacje

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

Zlecający:

WARBUD S.A.

Opis:

Zabezpieczenie wykopu ścianka berlińską oraz wykonanie mikropali pod płytą fundamentową na budowie Centrum Hydroterapii.

Termin:

sierpień – wrzesień 2014

Technologia:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60