Realizacje

Nowa Łódź Fabryczna

Zlecający:

NLF Torpol-Astaldi s.c.

Opis:

Zabezpieczenie ścianą berlińską wykopu pod tunel.

Termin:

październik 2013 – październik 2015

Technologia:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60