Rozbudowa Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu

Zlecający:

STUMP-HYDROBUDOWA S.A.

Opis inwestycji:

Wykonanie trzech odcinków ścianki szczelnej stalowej zabezpieczających wykop przy istniejących budynkach.

Termin realizacji:

sierpień 2011- maj 2012

Technologia: