Budowa stadionu Baltic Arena w Gdańsku

Zlecający:

Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych AGROMEL Sp. z o.o.

Opis inwestycji:

Pogrążenie i wyciągnięcie ścianki szczelnej z grodzic G62, G46, VL604 i AZ12 o dł 12m w ilości 5914,80 m2 w celu zabezpieczenia skarpy i ściany wykopu w wys. 5-6m powstałego w związku z wymianą gruntu, poprzedzającą ułożenie kolektora.

Termin realizacji:

lipiec – wrzesień 2009 roku

Technologia: