Modernizacja zbiornika na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie

Zlecający:

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

Opis inwestycji:

Wyciągnięcie oraz wbicie ścianek szczelnych zabezpieczających nabrzeże na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie.

Termin realizacji:

czerwiec, sierpień, grudzień 2019 r.

Technologia: