Budowa hali produkcyjnej Spawalni Wałów wraz z przebudową istniejących hal A-20 i A-20A na terenie zakładu ALSTOM Power Sp. z o.o. przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu

Zlecający:

ERBUD S.A.

Opis inwestycji:

  • Zaprojektowanie ścianki szczelnej i przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii jet-grouting,
  • wykonanie zabezpieczenia wykopu pod doły technologiczne w postaci wciskanej ścianki szczelnej z grodzic VL603 długości 14m w ilości 1348,80m2, wraz z dostawą materiału i monitoringiem drgań podczas prowadzenia prac,
  • wykonanie tymczasowych rozparć komór ze ścianki szczelnej w ilości 261,20mb,
  • wykonanie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii jet-grouting w ilości 840m3, wykonanie 12szt. żelbetowych pali fundamentowych fi 600 w technologii CFA o długości 11m w sumarycznej ilości 132mb

Termin realizacji:

marzec – listopad 2011 r.

Technologia: