Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej

Zlecający:

Przedsiębiorstwo Budowlane Hydrobudowa S.A.

Opis inwestycji:

Pogrążenie ścianki szczelnej z grodzic stanowiącej zabezpieczenie wykopu pod budowę kolektora kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji:

styczeń 2009 – marzec 2009

Technologia: