Każdy budynek, niezależnie od tego czy prywatny, czy komercyjny, należy postawić na solidnych fundamentach, które zapewnią jego stabilność i zapobiegną nierównemu osiadaniu. Okazuje się jednak, że zwykłe, bezpośrednie fundamenty nie zawsze wystarczą. Wtedy należy postawić na inne rozwiązania. Na czym polega metoda fundamentowania pośredniego i kiedy się ją stosuje?

Kiedy konieczne jest wykorzystanie fundamentowania pośredniego?

Niestety okazuje się, że grunty najlepiej nadające się pod budowę (gleby twardoplastyczne takie jak piaski gliniaste i iły) są już najczęściej zagospodarowane. Pod kolejne inwestycje pozostaje więc tylko wykorzystanie słabszych gruntów, do czego niezbędne jest ich odpowiednie przygotowanie. Gleby o słabej nośności (np. na terenach podmokłych) nie są w stanie zapewnić odpowiedniej stabilności konstrukcji. Właśnie dlatego, wykorzystując fundamenty głębokie (pośrednie), należy ją oprzeć na głębszych, nośnych warstwach gruntu. Fundamentowanie pośrednie wykorzystuje się także pod budynkami już istniejącymi, gdy dotychczasowe fundamenty straciły swoją stabilność (np. w wyniku powodzi).

Jak wykonuje się fundamentowanie pośrednie?

Najczęściej wykorzystywaną metodą fundamentowania pośredniego jest palowanie. Pale fundamentowe mogą być pogrążane w gruncie na różne sposoby, np. poprzez wwibrowywanie, wbijanie, wiercenie czy wciskanie. Głębokość ich zanurzenia określa się na podstawie badań geologicznych. Pale wykonuje się z betonu, żelbetu, stali lub drewna. Zarówno wymiary pali, jak i gęstość ich rozmieszczenia zależne są od obciążenia, które te będą musiały przenosić i warunków gruntowych w danym obszarze. Po pogrążeniu pali na ich szczycie umieszcza się fundamenty bezpośrednie, co jest ostatnim krokiem przygotowywania posadowienia.