Wykopy budowlane to nieodłączny element każdej inwestycji, zarówno w przypadku budowy nowych obiektów, jak i remontów czy przebudowy istniejących. W związku z tym istotne jest zastosowanie odpowiednich metod zabezpieczania wykopów, które pozwolą na minimalizację wpływu prac na przyległe konstrukcje.

Metoda ścian szczelnych

Ściana szczelna to rodzaj tymczasowego zabezpieczenia wykopu, które wykonuje się za pomocą specjalistycznych maszyn – zgłębiarek. Ściana szczelna polega na wykonaniu pionowych rowów w gruncie, które następnie wypełnia się betonem lub innym materiałem uszczelniającym. Metoda ta jest stosunkowo droga, ale bardzo skuteczna – minimalizuje wpływ prac na przyległe konstrukcje, zapobiega osiadaniu gruntu oraz chroni przed przenikaniem wód gruntowych do wykopu. Ponadto ściana szczelna może być stosowana na różnych rodzajach gruntu i o różnej głębokości wykopu.

Palowanie

Palowanie wykopów polega na wbijaniu pali drewnianych, stalowych lub żelbetonowych wzdłuż krawędzi wykopu. Pale pełnIą funkcję podporową i stabilizującą, zapobiegając osiadaniu gruntu oraz uszkodzeniom przyległych konstrukcji. Metoda ta jest stosunkowo tania i szybka w realizacji, jednak jej skuteczność zależy od rodzaju gruntu oraz głębokości wykopu. W przypadku gruntów słabonośnych lub głębokich wykopów palisada może okazać się niewystarczająca.

Metoda kotwienia ścian wykopu

Kotwienie ścian wykopu to metoda polegająca na zastosowaniu specjalnych kotew, które przenoszą obciążenia z gruntu na przyległe konstrukcje. Kotwy te są wbijane w grunt na odpowiedniej głębokości i pod odpowiednim kątem, a następnie napinane za pomocą specjalistycznych urządzeń. Metoda kotwienia ścian wykopu jest skuteczna zarówno na gruntach nośnych, jak i słabonośnych, a także przy różnej głębokości wykopu. Jednakże jej zastosowanie może wpłynąć na przyległe konstrukcje – obciążenia przenoszone przez kotwy mogą powodować osiadanie gruntu oraz uszkodzenia budynków.