Niestety okazuje się, że większość gruntów odpowiednich pod budowę (nie tylko obiektów mieszkalnych czy użytkowych, ale także dróg) jest już zagospodarowana. Powstaje więc konieczność dostosowania nowych terenów, prawidłowo je wzmacniając. Jak wygląda wzmacnianie gruntu? Dowiedz się tego z naszego artykułu!

Na czym polega wzmacnianie gruntu?

Wzmacnianie podłoża to niezbędny etap większości dzisiejszych inwestycji. Konieczność przeprowadzenia tego rodzaju prac wynika z niewystarczającej nośności przeznaczonych pod budowę gruntów. Istnieje kilka różnych metod wzmacniania gruntu, które dobiera się w zależności od zaistniałych warunków gruntowo-wodnych, przewidywanych obciążeń i innych kryteriów. Wyodrębnia się metody wzmacniania powierzchniowego i wgłębnego. Wśród wykorzystywanych rozwiązań można wyróżnić m.in. mikrowybuchy, ubijanie czy zastosowanie kolumn betonowych. Celem wszystkich podejmowanych działań jest równomierne wzmocnienie terenu i zapobieganie jego osiadaniu.

Kiedy należy przeprowadzić wzmacnianie podłoża?

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej zawsze należy wykonać badania gruntu. Pozwalają one określić skład i nośność podłoża, na którym planowana jest budowa konstrukcji, a także stwierdzić, czy nie istnieje ryzyko jego osiadania pod wpływem produkowanych przez nią przeciążeń. Wzmacnianie należy wykonać np. na gruntach gliniastych i piaszczystych. Czy wzmacnianie podłoża zawsze jest niezbędne? Może się okazać, że wyniki analizy gruntu nie będą wskazywać na konieczność dodatkowego jego wzmocnienia. Wówczas nie jest ono konieczne.

Warto pamiętać, że wzmacnianie gruntu można wykonać też pod już istniejącymi obiektami, np. w przypadku pogorszenia się właściwości gruntu, deformacji czy osiadania spowodowanego robotami ziemnymi.