Głębokie fundamentowanie

Pale jako metoda fundamentowania pośredniego

Realizując inwestycję nie zawsze istnieje możliwość bezpośredniego posadowienia budowli np. na ławach czy płycie. W przypadku, gdy na danym terenie znajdują się warstwy gruntów o małej nośności takie jak torfy, iły, namuły czy też luźne piaski i grunty w stanie miękkoplastycznym, które nie są w stanie przenieść obciążeń od konstrukcji budynku, konieczne jest zastosowanie metody fundamentowania pośredniego. Polega ono na przeniesieniu obciążenia na zalegające poniżej warstwy gruntu nośnego za pomocą pali.

Pale dzieli się na kilka rodzajów. Jednym z nich są pale wiercone tradycyjnie stosowane przy wykonywaniu płytkich fundamentów. Najczęściej wykorzystuje się je w przypadku występowania w gruncie warstw spoistych, które zapewniają utrzymanie pobocznicy otworu na czas wykonywania pala. Proces powstania pala polega w wywierceniu otworu o założonej średnicy, usunięciu urobku a następnie wypełnieniu otworu mieszanką betonową. Kolejna technologia – pali CFA – pozwala na osiągnięcie większych głębokości, przenosząc obciążenia na zalegające głęboko warstwy nośne gruntu. Innym sposobem wzmocnienia są pale przemieszczeniowe FDP, polegające na bezudarowym formowaniu pali przy zastosowaniu głowicy rozpychającej grunt podczas wiercenia.Pale wiercone betonowe: CFA, mikropale

Pale CFA (Continuous Flight Auger) należą do najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w posadowieniach. Umożliwiają one pracę na większych głębokościach. Otwór w gruncie wiercony jest za pomocą specjalnego świdra ciągłego, który jest osadzony na rdzeniu rurowym. Wykonywanie pali CFA rozpoczyna się od pogrążenia świdra na projektowaną głębokość. Po jej osiągnięciu następuje podnoszenie świdra wraz z jednoczesnym wypełnianiem betonem powstałego otworu od jego podstaw. Każdy z pali może być zbrojony lub nie. Zbrojenie jest realizowane poprzez kosze zbrojeniowe lub dwuteowniki stalowe pogrążane wibracyjnie w palu zaraz po zakończeniu betonowania. Dzięki ochronie pobocznicy trzonu wykonywanie pali możliwe jest w dowolnym gruncie. Pale CFA pozwalają na zwiększenie tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Zalety pali CFA

 • możliwość przenoszenia znacznych obciążeń zarówno ściskających jak i wyciągających
 • możliwość osiągnięcia znacznie większych głębokości w porównaniu do metody tradycyjnej
 • niski poziom hałasu
 • brak wibracji w trackie wykonywania pali
 • możliwość stosowania na obszarach zabudowanych
 • brak konieczności stosowania zawiesin stabilizujących lub orurowania
 • możliwość wykonywania w większości gruntów – piaski, gliny, namuły


Pale przemieszczeniowe betonowe: VIBRO, FDPPale przemieszczeniowe FDP

Wykonanie pali przemieszczeniowych FDP (ang. Full Displacement Piles), polega na bezudarowym formowaniu pali przy zastosowaniu głowicy rozpychającej grunt podczas wiercenia. Po osiągnięciu żądanej głębokości głowica zostaje podnoszona, a jednocześnie do podłoża trafia odpowiednia mieszanka betonowa.

Zaletą pali przemieszczeniowych jest brak wibracji i szybki czas wykonania prac. Ta technologia może być wykorzystywana na przykład w miejscach o istniejącej już zabudowie, dlatego że podczas formowania pala unika się wibracji. Wprowadzane w grunt wiertło dodatkowo jeszcze zagęszcza podłoże, co wpływa na polepszenie parametrów gruntu. Poza tym ogranicza się wydobywanie urobku. Tę technologię najczęściej wykorzystuje się, jeśli w gruncie występują warstwy spoiste plastyczne i twardoplastyczne oraz niespoiste mineralne.

Zalety pali FDP

 • brak urobku w czasie wiercenia
 • czystość prac
 • szybkość wykonania
 • wzmocnienie pobocznicy pala poprzez dogęszczenie gruntu w trakcie jego wykonywania
 • większa nośność pali FDP w porównaniu do pali CFA umożliwia zmniejszenie projektowanej średnicy
 • mniejsze zużycie betonu
 • brak wibracji podczas wykonywania pali


Pale przemieszczeniowe VIBRO

Pale VIBRO również należą do kategorii pali przemieszczeniowych. Formowane są przy pomocy rury stalowej stanowiącej trzon oraz podstawy stalowej będącej ostrzem pala. Rura stalowa pogrążana jest za pomocą głowicy, dzięki czemu grunt rozpychany jest na boki wzmacniając pobocznicę pala, a urobek nie wydostaje się na powierzchnię. Następnie, środek rury wypełniany jest zbrojeniem i betonem. Wyciągnięcie rury przy użyciu wibromłota zagęszcza beton pozwalając na lepsze zespolenie z istniejącym wokół podłożem.

Zalety pali VIBRO

 • brak urobku w czasie wiercenia
 • czystość prac
 • wzmocnienie pobocznicy pala poprzez dogęszczenie gruntu w trakcie jego wykonywania
 • większa nośność pali przemieszczeniowych w porównaniu do pali CFA umożliwia zmniejszenie projektowanej średnicy
 • mniejsze zużycie betonu
 • niski poziom wibracji podczas wykonywania pali

Wszystkie prace możemy wykonać kompleksowo.

Od projektu, przez dobór i dostarczenie materiałów po wykonawstwo.

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 46 857 88 18