Realizacje

Rozbudowa Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu
Zlecający:
STUMP-HYDROBUDOWA S.A.
Opis:
Wykonanie trzech odcinków ścianki szczelnej stalowej zabezpieczających wykop przy istniejących budynkach.
Termin:
sierpień 2011- maj 2012
Technologia:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60