Oferta

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim:

Zabezpieczenia wykopów

A

ścianki szczelne wwibrowywane stalowe

A

ścianki szczelne wciskane stalowe

A

ścianki berlińskie

A

palisady z pali

A

kotwienie konstrukcji oporowych

Regulacja nabrzeży

A

grodze z grodzic stalowych

Monitoring drgań

Projektowanie w zakresie geotechniki

Głębokie fundamentowanie, stabilizacja podłoża

A

pale wwibrowywane stalowe: rurowe, dwuteowe, skrzynkowe

A

pale wwibrowywane drewniane: okrągłe

A

pale VIBRO betonowe

A

pale wiercone betonowe: CFA, mikropale

A

kolumny JET-GROUTING cementowo-gruntowe

A

kolumny wiercone betonowe

A

kolumny VIBRO betonowe

Przesłony przeciwfiltracyjne

A

przesłony z grodzic stalowych

A

korki JET-GROUTING cementowo-gruntowe

Wszystkie prace możemy wykonać kompleksowo.

Od projektu, przez dobór i dostarczenie materiałów po wykonawstwo.