Palisada z pali wierconych

Palisady są metodą zabezpieczania ścian wykopu, która ma najmniejszy wpływ na przylegające konstrukcje.

Pale, najczęściej w technologii CFA, wykonuje się stycznie lub możliwie blisko siebie w zależności od warunków gruntowych. Tak wykonane zabezpieczenie wykopu można spiąć również oczepem stalowym lub żelbetowym, który ma na celu zwiększenie sztywności całego układu. Palisady mogą być zarówno kotwione, jak i rozpierane w wielu poziomach w zależności od głębokości wykopu i warunków gruntowych. Ze względu na wysokie sztywności palisad, osiadania otaczających budynków będące skutkiem odkształcenia palisady są minimalne, nawet, gdy wykop prowadzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów. W przypadku gruntów luźnych istnieje jednakże ryzyko rozluźniania gruntu będącego skutkiem wiercenia.

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obudowy wykopu z palisady nie generuje hałasu i drgań uciążliwych dla okolicznych budynków, dlatego tę technologię wykorzystuje się przede wszystkim jako ściany zabezpieczające głębokie wykopy w bliskim sąsiedztwie obiektów istniejących. Możliwe jest również wykorzystanie palisady jako fragmentu konstrukcji wznoszonej.

Zaletami palisad są:

  • wysoka sztywność układu i małe ugięcia
  • najmniejszy wpływ na otaczające budowle spośród metod zabezpieczeń wykopów
  • brak uciążliwego hałasu i wibracji
  • możliwość powiązania ścian lub stropów z palisadą

Wadami palisad są:

  • stosunkowo wysoki koszt wykonania
  • wysokie koszty mobilizacji sprzętu
  • wymaga odpowiednio dużego placu budowy
  • wydajność zależna od wielu czynników
  • rozluźnianie gruntu

Przykładowe realizacje:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 46 857 88 18