Kontakt

 

SEGAR SP. Z O.O.

BIURO I MAGAZYN – adres do korespondencji:

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

Sekretariat

+48 46 857 88 18

Dział ofertowania

Dane do faktury:

ul. Anieli Krzywoń 8/48
01-391 Warszawa

NIP: 5222832838
REGON: 140796878

KRS: 0000273789
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000,00 zł

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60