Od początku lipca do końca sierpnia, przez pełne dwa miesiące, nasza firma realizowała roboty palowe, pod budowę hali produkcyjnej firmy Witoplast. Prace wykonywane były w Rudnie znajdującym się na północ od skrzyżowania DK 17 i DK 50 w Kołbieli.

Budowa obejmowała dużą powierzchnię, gdyż projektowana hala miała blisko 170 m długości i 87 m szerokości. Na potrzeby posadowienia obiektu wykonano 450 pali CFA o średnicy 600 mm i długości 8 m . Do ich wykonania zużyto około 1 000 m3 betonu klasy C 30/37. Pale zbrojone były zarówno koszami zbrojeniowymi jak i kształtownikami IPE 200.

Warto zwrócić uwagę, iż prace wykonywane były w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych występujących na placu budowy oraz przy okresowych zalaniach wykopu. Mimo takich trudności, prace udało się wykonać bez opóźnień, w terminie ustalonym z generalnym wykonawcą.