Słaby grunt także do wykorzystania

Słabsze parametry podłoża, na przykład niska nośność, nie muszą wcale oznaczać, że na określonym gruncie nie uda się posadowić budowli. Dzięki zastosowaniu wzmocnienia gruntu lub palowania możliwe jest zagospodarowanie terenów, które przy posadowieniu bezpośrednim nie mogłyby zostać wykorzystane do budowy. Warunkiem jest jednak dokładne projektowanie posadowień.

Kolumny betonowe

Kolumny betonowe należą do jednej z metod wykonywania wzmacniania wgłębnego. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość wzmocnienia gruntu bez występowania drgań. W przeciwieństwie do innych metod wzmacniania gruntu można je wykonywać nawet jeśli w gruncie znajdują się warstwy organiczne.

Do wzmocnienia gruntu kolumnami betonowymi używa się tych samych metod jak dla pali fundamentowych. Kolumny betonowe nie są połączone w trwały sposób z płytą fundamentową. Zasadniczą różnicą jest jednak sposób ich pracy. W przeciwieństwie do pali, które przekazują całość obciążenia na warstwy nośne, kolumny współpracują z otaczającym je gruntem tworząc cylindryczne kompozyty o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych. Aby zapewnić równomierne wzmocnienie gruntu, kolumny rozmieszczane są w regularnej siatce
Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość dostosowania długości kolumn do miąższości słabych warstw gruntów, dzięki czemu kolumny są krótsze od pali.

Kolumny wiercone betonowe: CFA

Kolumny CFA (Continuous Flight Auger) tak jak pale wykonywane są przy użyciu specjalnego świdra ciągłego, który jest osadzony na rdzeniu rurowym. Wykonywanie kolumn CFA rozpoczyna się od pogrążenia świdra na projektowaną głębokość. Po jej osiągnięciu następuje podnoszenie świdra wraz z jednoczesnym wypełnianiem betonem powstałego otworu od jego podstaw. Dzięki ochronie pobocznicy trzonu wykonywanie kolumn możliwe jest w dowolnym gruncie. W porównaniu z metodą tradycyjną możliwe jest osiąganie znacznie większych głębokości. Kolumny CFA pozwalają na zwiększenie tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Zalety kolumn CFA

 • niski poziom hałasu
 • brak wibracji w trackie ich wykonywania
 • możliwość stosowania na obszarach zabudowanych
 • brak konieczności stosowania zawiesin stabilizujących lub orurowania
 • możliwość wykonywania w większości gruntów – piaski, gliny, namuły

Kolumny przemieszczeniowe betonowe: VIBRO, FDP

Kolumny przemieszczeniowe formowane są przy użyciu tych samych maszyn, które wykorzystywane są do wykonywania przemieszczeniowych pali fundamentowych. Kolumny formowany są w sposób bezudarowy w gruncie. Zastosowanie odpowiedniego świdra sprawia, że w trakcie głębienia, grunt jest rozpychany na boki, wzmacniając dodatkowo pobocznicę.

Po osiągnięciu żądanej głębokości głowica zostaje podnoszona, a jednocześnie do podłoża trafia odpowiednia mieszanka betonowa. Niewątpliwą zaletą kolumn przemieszczeniowych jest brak wibracji i szybki czas wykonania prac. Poza tym ogranicza się wydobywanie urobku. Tę technologię najczęściej wykorzystuje się, jeśli w gruncie występują warstwy spoiste plastyczne i twardoplastyczne oraz niespoiste mineralne.

Zalety kolumn FDP

 • brak urobku w czasie wiercenia
 • czystość prac
 • szybkość wykonania
 • wzmocnienie pobocznicy kolumny poprzez dogęszczenie gruntu w trakcie jego wykonywania
 • mniejsze zużycie betonu
 • brak wibracji podczas wykonywania kolumn

Kolumny przemieszczeniowe VIBRO mogą również służyć do wzmacniania gruntu. Powstają analogicznie do pali VIBRO, różniąc się jedynie podejściem projektowych. Wykonywane są przy pomocy rury stalowej stanowiącej trzon oraz podstawy stalowej będącej ostrzem pala. Rura stalowa pogrążana jest za pomocą głowicy, dzięki czemu grunt rozpychany jest na boki wzmacniając pobocznicę pala. Następnie, środek rury wypełniany jest betonem i ewentualnie zbrojeniem. Wyciągnięcie rury przy użyciu wibromłota zagęszcza beton pozwalając na lepsze zespolenie z istniejącym wokół podłożem.

Zalety kolumn VIBRO

 • brak urobku w czasie wiercenia
 • czystość prac
 • wzmocnienie pobocznicy kolumny poprzez dogęszczenie gruntu w trakcie jego wykonywania
 • większa nośność kolumn przemieszczeniowych w porównaniu do technologii CFA umożliwia zmniejszenie projektowanej średnicy
 • mniejsze zużycie betonu
 • niski poziom wibracji podczas wykonywania

Decydując się na określoną metodę, warto pamiętać, że wzmocnienie gruntu jest możliwe przy występowaniu rozmaitych warunków w podłożu. Odpowiednio dobrany sposób poprawy nośności i innych parametrów pozwala osiągnąć zamierzony cel w stosunkowo krótkim czasie. Właściwy projekt jest zatem warunkiem kluczowym, a skutecznie dopasowana metoda pozwala na wzmocnienie podłoża na tyle, że bez obaw można na nim posadowić określony obiekt budowlany.

Wiele zalet stosowania kolumn

Betonowe kolumny wiercone bądź przemieszczeniowe pozwalają osiągnąć zadowalający efekt bez ponoszenia ogromnych kosztów. Jakościowe wzmacnianie gruntu jest możliwe przy jednoczesnym uniknięciu urobku i wibracji, zapewnieniu cichej oraz czystej pracy i wielu innych. Co ważne, określony sposób wzmocnienia można zastosować w przypadku różnego rodzaju gleby. Szeroki zakres wykorzystania nowoczesnych i efektywnych metod w znacznym stopniu ułatwia planowanie oraz wykonywanie budowli o rozmaitym charakterze nawet w wyjątkowo trudnych warunkach gruntowych.

Wszystkie prace możemy wykonać kompleksowo.

Od projektu, przez dobór i dostarczenie materiałów po wykonawstwo.

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 46 857 88 18