Monitoring drgań

Źródłami drgań są technologie wykonywania prac budowlanych w pobliżu istniejącego budynku, np.: wbijanie pali i ścianek szczelnych, praca walców wibracyjnych i wibromłotów. Analiza wpływu drgań wynikających z przyjętej technologii robót powinna być przedmiotem indywidualnej analizy prowadzonej dla każdego projektu. W diagnostyce wpływu drgań na budowle należy wskazać źródło drgań, drogę propagacji i odbiornik drgań. Informacje o tych elementach umożliwiają przeprowadzenie oceny diagnostycznej wpływu drgań na obiekt je odbierający.

W przypadku gdy z analizy wynika, że drgania mogą mieć niekorzystny wpływ na otoczenie, w projekcie należy przewidzieć okresowy lub ciągły monitoring drgań i obserwację stanu technicznego obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu przeprowadzanych robot. Wyniki pomiarów drgań prowadzonych w trakcie robót palowych pozwalają na aktywne sterowanie parametrami wykorzystywanej technologii w taki sposób, aby zminimalizować drgania, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej nośności pali lub głębokości pogrążenia zabezpieczenia wykopu.

Nasza firma prowadzi monitoring drgań na robotach, w których istnieje możliwość negatywnego oddziaływania prowadzonych robot na otoczenie budowy. Prawidłowe wykorzystanie monitoringu drgań umożliwia bezpieczne prowadzenie prac nawet w bardzo trudnych warunkach lokalizacyjnych.

Przykładowe realizacje:

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60