Fundamenty palowe to jedna z najbardziej niezawodnych metod umocnienia budynków, zwłaszcza na trudnych gruntach. Ich zastosowanie pozwala na przeniesienie obciążenia konstrukcji na głębsze warstwy gruntu, dzięki czemu zapewniają większą stabilność budynków.

Jednym z głównych powodów stosowania fundamentów palowych jest słaba nośność gruntu, która może prowadzić do osiadania budynków. W takim przypadku płyta fundamentowa, która rozkłada ciężar budynku na szerokim obszarze, może nie być wystarczająca. Fundamenty palowe przenoszą obciążenie na głębsze warstwy gruntu o lepszych właściwościach nośnych, co pozwala uniknąć niebezpiecznych osiadań.

Zastosowanie fundamentów palowych

Fundamenty palowe są często stosowane na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych. Woda może wpłynąć na stabilność konstrukcji przez spłukiwanie gruntu czy erozję. Palowanie fundamentów pozwala uniknąć tego zagrożenia, gdyż płyta fundamentowa opiera się wtedy na palach wbitych w głębsze, suche warstwy gruntu. Ponadto fundamenty palowe sprawdzają się na terenach o podwyższonej aktywności sejsmicznej — budynki narażone na obciążenia dynamiczne, takie jak drgania czy wstrząsy sejsmiczne, wymagają specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Fundamenty palowe pozwalają na przeniesienie tych sił na głębsze warstwy gruntu, co zwiększa bezpieczeństwo budynku.

Na terenach, gdzie występują różne rodzaje gruntu, takie jak torf, glina czy piasek, może być trudno ocenić właściwości nośne podłoża. W takich przypadkach fundamenty palowe także są stosowane jako rozwiązanie zabezpieczające przed nieprzewidzianymi problemami. Fundamenty palowe, doskonale sprawdzają się również w przypadku budowy na zboczu lub na terenie o nieregularnym ukształtowaniu. Dzięki zastosowaniu palów o różnych długościach można uzyskać stabilność konstrukcji nawet na skomplikowanym podłożu.