Na początku października rozpoczęliśmy prace na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mińsku Mazowieckim. Zlecone prace obejmują zaprojektowanie i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia wykopu wysokości 4,0 m, długości ok. 124,0 mb w technologii ścianki berlińskiej. Dodatkowo na tej budowie wykonujemy również wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi wg przekazanego projektu w ilości ok. 262 sztuk o dł. 10 m .