Realizacje

Osiedle Apartamenty Bakalarska w Warszawie

Zlecający:

Radius Projekt Budowa Sp. z o.o.

Opis:

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską pod budynki mieszkalne A i B.

Termin:

październik – grudzień 2015

Technologia:

SEGAR

ul. Graniczna 45

96-321 Słubica A

w

+48 22 353 80 60